Mulde, steze, robniki

____________________________________________

MULDA za rešetko
- samo betonski del
- mulda 100 cm

____________________________________________

MULDA nizka
-mulda 100 cm

____________________________________________

ROBNIK
- betonski in prani
● dolžina: 100 cm
● širina: cm

____________________________________________

STEZA ZA VRTOVE

.